Col·labora la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)        
          * Dades obligatòries    
DNI: *  
Nom: *   
Cognoms: *    
Província: *   
Població:   *  
Adreça:   *  
Telèfon: *   
E-mail: *      
Torna a introduir l'E-mail: *      
Professió:  *
     
                                                         
                                                     
                                                     
     
 "En virtut del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant la formalització del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, amb la finalitat de poder atendre la seva petició, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de la SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA i la FUNDACIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA i els seus serveis.

 Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a basededades@camfic.org o bé mitjançant escrit dirigit al carrer Diputació, núm 316 08009 Barcelona."

Per indicació de la Unitat de Supervisió Deontològica de Farmaindustria, us informem que la legislació aplicable en matèria de publicitat i promoció de medicaments estableix que la promoció de medicaments de prescripció ÚNICAMENT podrà adreçar-se als professionals sanitaris habilitats per prescriure o dispensar medicaments.