Presentació Comitès Programa Comunicacions Inscripcions Contacte
Normativa:
• Per indicació de la Unitat de Supervisió Deontològica de Farmaindustria, us informem que la legislació aplicable en matèria de publicitat i promoció de medicaments estableix que la promoció de medicaments de prescripció ÚNICAMENT podrà adreçar-se als professionals sanitaris habilitats per prescriure o dispensar medicaments.
• La data final d’admissió d’inscripcions és el dia 22/06/2014.


Política de cancel·lacions:
• Les cancel·lacions rebudes abans del dia 26/05/2014 tindran dret a la devolució del total menys un 20% en concepte de despeses administratives.
• Les cancel·lacions rebudes després d'aquesta data no tindran dret a devolució.
 
PREU PER ACTIVITAT
  Des de l'1 d'abril fins el 25 de maig de 2014 Des del 26 de maig fins al 22 de juny de 2014
Preu: 170€ 200€
Socis: 125€ 150€
Membre adherit: 125€ 150€
Residents: 75€ 75€
 
PREU PER TALLER
 
Preu: 10€
Socis acadèmia: 10€
Residents: 10€
Membre adherit: 10€