Presentació Comitès Programa Comunicacions Inscripcions Contacte
Llistat de comunicacions acceptades

• La secretaria científica de la Jornada acusarà recepció de la comunicació a través d’Internet i assignarà un número d’identificació.

• El termini d’enviament de comunicacions acabarà el dia 22 de maig de 2014

NORMES D’ENVIAMENT

1. Els coautors hauran de figurar amb nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre màxim de 6 (o 5, més el nom del grup d’estudi, si escau). Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit a les jornades. Obligatòriament ha de ser la persona que farà la exposició de la comunicació.

2. S’haurà d’enviar un resum que inclogui: Introducció, Objectius; Material i Mètodes; Resultats i Conclusions amb un màxim de 250 paraules sense gràfics ni figures. Tindreu l’opció d’escollir de presentar el resum en format pòster, encara que el Comitè Científic podrà prendre la decisió final respecte a la modalitat de presentació.

3. Les comunicacions podran versar sobre treballs de recerca o experiències de tipus organitzatiu, docent, de salut comunitària, informàtica.… que -per les seves característiques i resultats- tinguin interès per a professionals dels equips d’atenció primària. S’estableix un premi per a la millor comunicació pòster.

A partir del dia 5 de juny de 2014 rebreu un correu electrònic amb els resultats de la vostra comunicació. A més, podreu consultar a la pàgina web si ha estat admesa pel comitè científic, el format definitiu i les normes de la presentació.